Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

2Strategaeth

Peidiwch anghofio

Procurement Strategy - Suggestions

In order that procurement delivers maximum benefit to your organisation, you need to set out what your vision of success is and formulate a plan that sets out how you will deliver it - in other words, you need a strategy.

In compiling a procurement strategy for your own organisation, you will need to consider the following issues:

  • identify who has overall responsibility for drafting the strategy.
  • identify all of the key stakeholders who will need to be consulted in drawing up the strategy.
  • the process for signing off the strategy within your organisation.
  • once signed off, who will have responsibility for delivery of the strategy.
  • how the strategy will be communicated across your organisation.
  • developing a plan for regular review of progress against the strategy.

 

Cau

Peidiwch anghofio…

Dylech gwblhau’r Asesiad Risg Cynaliadwyedd ar ddechrau’r broses. Bydd yr Asesiad yn helpu i lywio’r modd y caiff eich manyleb ei llunio.

Esc i gau