Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

2Strategaeth

Peidiwch anghofio

Rhaglen Lywodraethu

Mae’r Rhaglen Lywodraethu yn troi maniffesto’r Llywodraeth Lafur yn gynllun clir. Mae’n egluro sut y bydd cynnydd Llywodraeth Cymru o’i gymharu â chanlyniadau’r maniffesto yn cael ei fesur, a pha gamau gweithredu allweddol y mae angen eu cymryd i ysgogi’r cynnydd hwnnw. Mae’n dangos mewn modd tryloyw sut y bydd camau gweithredu Llywodraeth Cymru, gan gynnwys ymrwymiadau’r maniffesto a’r rhaglen ddeddfwriaethol, yn gwella bywydau pobl yng Nghymru.
Cau

Peidiwch anghofio…

Dylech gwblhau’r Asesiad Risg Cynaliadwyedd ar ddechrau’r broses. Bydd yr Asesiad yn helpu i lywio’r modd y caiff eich manyleb ei llunio.

Esc i gau