Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

2Strategaeth

Peidiwch anghofio

Gwasanaethau/Nwyddau cyffredinol

Llywodraeth Cymru yw’r llywodraeth ddatganoledig i Gymru, a chafodd ei sefydlu drwy Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998.

Fel hwb i ddatganoli mae Llywodraeth Cymru wedi cael pwerau mwy helaeth dan ddeddfwriaeth Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae’r Ddeddf yn rhoi pwerau newydd i Weinidogion Cymru fynd i’r afael â materion Cymreig mewn ffyrdd newydd.

Mae’r Ddeddf yn cynnwys darpariaeth i droi’r cynulliad yn strwythur seneddol ei natur, gan sefydlu Llywodraeth Cymru yn endid sydd ar wahân i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ond sy’n atebol iddo. Rôl Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw craffu ar Lywodraeth Cymru a’i monitro.
Dan arweiniad y Prif Weinidog mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am lawer o faterion sy’n cynnwys iechyd, addysg, datblygu economaidd, diwylliant, yr amgylchedd a thrafnidiaeth.

Cafodd y Rhaglen Lywodraethu ei chyhoeddi ym mis Medi 2016 ac mae’n troi maniffesto Llywodraeth Lafur Cymru yn gynllun clir.

Cliciwch yma i fynd i wefan Llywodraeth Cymru.

http://llyw.cymru/about/programme-for-government/?lang=cy

Cau

Peidiwch anghofio…

Dylech gwblhau’r Asesiad Risg Cynaliadwyedd ar ddechrau’r broses. Bydd yr Asesiad yn helpu i lywio’r modd y caiff eich manyleb ei llunio.

Esc i gau