Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

5Tendro a Chyflwyno Cynigion

Peidiwch anghofio

Gall prynwyr ddefnyddio’r cyfleuster chwilio ar www.gwerthwchigymru.llyw.cymru i adnabod yr holl gyflenwyr cofrestredig sy’n gallu darparu’r nwyddau a’r gwasanaethau angenrheidiol.

Yna, dylid cysylltu â Busnes Cymru (http://businesswales.gov.wales/cy/tyfu-busnes/cy-contracts-and-tenders-sell2-wales-selling-government-0) er mwyn helpu i adnabod cyflenwyr posibl yng Nghymru a chynnal digwyddiadau ymwybyddiaeth i gyflenwyr, sy’n gysylltiedig â chontract penodol.

I gael gwybod mwy am sut y gall Busnes Cymru eich helpu, ac i gysylltu â Chynghorydd Tendro, cysylltwch â Busnes Cymru drwy ffonio 03000 603000.

Cau

Peidiwch anghofio…

Dylech hysbysebu pob contract sy’n werth dros £25,000 ar GwerthwchiGymru er mwyn sicrhau eu bod yn fwy hygyrch i gwmnïau llai o faint….a dylech ddefnyddio adnoddau e-dendro i safoni’r broses.

Esc i gau