Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

5Tendro a Chyflwyno Cynigion

Peidiwch anghofio

GWEITHRED: Defnyddio’r gwasanaethau a’r adnoddau cyrchu sy’n perthyn i raglen y Gwasanaeth eGaffael.

Canlyniadau allweddol

  • Proses gaffael effeithlon a symlach sy’n cynnwys cyflenwyr llai o faint o Gymru.

Yn dibynnu ar werth a chymhlethdod eich gofyniad, gellir defnyddio nifer o wahanol lwybrau i ofyn am gynigion gan gyflenwyr.

Bydd yr adran hon yn y Canllaw Cynllunio Caffael yn sicrhau eich bod yn cael y dogfennau a’r canllawiau angenrheidiol ynghylch yr amryw drothwyon ariannol sy’n berthnasol i ofynion caffael cystadleuol.

Os oes arnoch angen cymorth a chanllawiau ynghylch dehongli a chymhwyso deddfwriaeth a pholisi ym maes caffael, dylech gyfeirio at y protocol ar gyfer darparu cymorth a chanllawiau ynghylch polisi.

Mae rhaglen y Gwasanaeth eGaffael yn awr yn cynnig yr adnodd eReoli Gwerthwyr yn rhan o’r broses eDendro integredig. Mae’r adnodd hwn yn galluogi cyflenwyr i gyflwyno atebion i gwestiynau ar lefel Holiadur Cyn Cymhwyso/Gwahoddiad i Dendro, a gaiff eu hychwanegu’n ôl-weithredol at eu proffil cyflenwr er mwyn iddynt gael eu defnyddio yng nghyswllt cyfleoedd yn y dyfodol. Mae’r adnodd yn ceisio mynd i’r afael â rhai o’r problemau a nodwyd yn yr adroddiad Ymchwil ar Rwystrau sy’n Atal Cyfleoedd Caffael. I ddarllen mwy am y manteision i gyflenwyr a phrynwyr, ewch i eReoli Gwerthwyr.
 

Lawrlwytho dogfennau

Cau

Peidiwch anghofio…

Dylech hysbysebu pob contract sy’n werth dros £25,000 ar GwerthwchiGymru er mwyn sicrhau eu bod yn fwy hygyrch i gwmnïau llai o faint….a dylech ddefnyddio adnoddau e-dendro i safoni’r broses.

Esc i gau