Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

3Fframwaith deddfwriaethol

Peidiwch anghofio

Polisi Llywodraeth y DU

O bryd i’w gilydd, bydd Llywodraeth y DU yn cyhoeddi Nodiadau Polisi Caffael sy’n amlinellu mentrau polisi’r DU a chanllawiau ynghylch arfer gorau ar gyfer awdurdodau contractio yn Lloegr.

Nid yw’r rhan fwyaf o’r nodiadau hyn yn berthnasol i Gymru ac yn aml iawn maent yn gwrthdaro â mentrau polisi Llywodraeth Cymru a amlinellir yn Natganiad Polisi Caffael Cymru, sy’n sail i gaffael cyhoeddus yng Nghymru. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd rhai o’r nodiadau o ddiddordeb i awdurdodau contractio yng Nghymru ac mae’r rheini i’w gweld yn yr adran hon.

Cau

Peidiwch anghofio…

Gallwch gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth angenrheidiol, a sicrhau’r canlyniadau gorau i Gymru ar yr un pryd, dim ond i chi ddefnyddio’ch crebwyll wrth ysgrifennu’r fanyleb.

Esc i gau