Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

3Fframwaith deddfwriaethol

Peidiwch anghofio

GWEITHRED: Ymgyfarwyddo â deddfwriaeth y DU a’r UE ym maes caffael er mwyn sicrhau bod eich ymarfer caffael yn cydymffurfio â hi.

Canlyniadau allweddol

  • Ymarfer caffael sy’n cydymffurfio â Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 ond sy’n adlewyrchu ystyriaethau Cymreig hefyd.

Mae deddfwriaeth sydd wedi’i datgan yn Ewrop a’r DU yn dylanwadu ar gaffael cyhoeddus. Yn yr adran hon yn y Canllaw Cynllunio Caffael, gallwch weld canllawiau ynghylch y ddeddfwriaeth berthnasol y mae’n rhaid i’r broses gaffael gydymffurfio â hi (a gallwch gael copïau o’r ddeddfwriaeth honno hefyd).

Fel sydd wedi digwydd gyda’r gweinyddiaethau datganoledig eraill mae cytundeb wedi’i greu â Llywodraeth y DU sy’n golygu mai rhaglen Polisi Caffael Gwerth Cymru sy’n gyfrifol am roi canllawiau a chyngor ynghylch polisi caffael i sefydliadau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Os oes arnoch angen cymorth a chanllawiau ynghylch dehongli a chymhwyso deddfwriaeth a pholisi ym maes caffael, dylech gyfeirio at y protocol ar gyfer darparu cymorth a chanllawiau ynghylch polisi.

Cau

Peidiwch anghofio…

Gallwch gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth angenrheidiol, a sicrhau’r canlyniadau gorau i Gymru ar yr un pryd, dim ond i chi ddefnyddio’ch crebwyll wrth ysgrifennu’r fanyleb.

Esc i gau