Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

7Rheoli Contract

Peidiwch anghofio

Datblygu cyflenwyr

Datblygu cyflenwyr yw’r broses o weithio gyda chyflenwyr penodol yn unigol i wella eu perfformiad er mwyn sicrhau y caiff y contract yn gyffredinol ei gyflawni’n well. Dylai’r gwaith hwn gael ei flaenoriaethu o ran maint/gwerth y contractau ac unrhyw risgiau sy’n gysylltiedig â nhw.

Gall y broses o ddatblygu cyflenwyr gyflawni’r canlynol:

• gwella perfformiad cyflenwyr
• lleihau costau
• datrys unrhyw broblemau’n ymwneud ag ansawdd
• datblygu llwybrau cyflenwi newydd
• gwella’r cydnawsedd busnes rhwng y prynwr a’r cyflenwr
• mynd i’r afael â risgiau a phroblemau’n ymwneud â chynaliadwyedd

Cliciwch ar yr atodiad isod i ddarllen mwy am ddatblygu cyflenwyr.

 

 

Lawrlwytho dogfennau

Cau

Peidiwch anghofio…

Bydd angen monitro’r dangosyddion perfformiad allweddol a sicrhau y cynhelir cyfarfodydd adolygu rheolaidd â chyflenwyr, ac os yw’r contract yn cynnwys elfen o Fudd i’r Gymuned bydd hefyd angen cwblhau’r Adnodd Mesur a’i ddychwelyd i Gwerth Cymru.

Esc i gau