Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

7Rheoli Contract

Peidiwch anghofio

Sicrhau a chofnodi buddion

Os yw ymarfer caffael wedi arwain at sicrhau arbedion effeithlonrwydd sy’n ymwneud â Gwerth am Arian, dylid eu cofnodi. Dylid gofalu bod dogfennau ategol ar gael sy’n dangos yr arbedion effeithlonrwydd a wnaed er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol ac at ddibenion archwilio.

Os yw’r contract yn cynnwys elfen o Fudd i’r Gymuned, gellir mesur y budd drwy gwblhau’r  Adnodd Mesur Budd i’r Gymuned.

Cau

Peidiwch anghofio…

Bydd angen monitro’r dangosyddion perfformiad allweddol a sicrhau y cynhelir cyfarfodydd adolygu rheolaidd â chyflenwyr, ac os yw’r contract yn cynnwys elfen o Fudd i’r Gymuned bydd hefyd angen cwblhau’r Adnodd Mesur a’i ddychwelyd i Gwerth Cymru.

Esc i gau