Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

7Rheoli Contract

Peidiwch anghofio

Adnewyddu contract

Yn rhan o’r gwaith rheoli contract, rhaid gwneud paratoadau priodol mewn da bryd ar gyfer adnewyddu’r contract. Os oes angen, dylid cynnal y gwaith hwn yn ystod y cam 'cynllunio'.

Wrth gynllunio ar gyfer adnewyddu contract, dylai sefydliadau contractio ystyried yr amserlenni sy’n gysylltiedig â gwaith cyn caffael a gwaith ymgysylltu â chyflenwyr yn ogystal â’r ymarfer caffael ei hun – yn enwedig yn achos tendrau cydweithredol. Yn ogystal, dylai Bwrdd Rheoli Prosiect gael ei sefydlu felly, er mwyn dechrau’r broses adnewyddu.

Cau

Peidiwch anghofio…

Bydd angen monitro’r dangosyddion perfformiad allweddol a sicrhau y cynhelir cyfarfodydd adolygu rheolaidd â chyflenwyr, ac os yw’r contract yn cynnwys elfen o Fudd i’r Gymuned bydd hefyd angen cwblhau’r Adnodd Mesur a’i ddychwelyd i Gwerth Cymru.

Esc i gau