Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

7Rheoli Contract

Peidiwch anghofio

Grŵp Rheoli Contract

Lle bo’n briodol, bydd angen i reolwr y contract gael ei gefnogi gan ‘gwsmeriaid deallus’, hy y sawl sy’n defnyddio trefniadau’r contract neu’r sawl y mae trefniadau’r contract yn effeithio’n uniongyrchol arnynt.

Felly, bydd angen i reolwr y contract sicrhau bod grŵp sy’n cynnwys cymysgedd priodol o swyddogion yn cynorthwyo â’r gwaith o reoli’r contract. Gall aelodau’r Grŵp Rheoli Contract ddod o blith y sawl sy’n rhan o’r Strwythur Rheoli Prosiect.

Cau

Peidiwch anghofio…

Bydd angen monitro’r dangosyddion perfformiad allweddol a sicrhau y cynhelir cyfarfodydd adolygu rheolaidd â chyflenwyr, ac os yw’r contract yn cynnwys elfen o Fudd i’r Gymuned bydd hefyd angen cwblhau’r Adnodd Mesur a’i ddychwelyd i Gwerth Cymru.

Esc i gau