Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

6Dyfarnu Contract

Peidiwch anghofio

Gwerthuso tendrau

Rhaid i bob tendr a ddaw i law gael ei werthuso yn yr un modd ac ar sail y meini prawf dyfarnu a gyhoeddwyd naill ai yn yr hysbysiad ynghylch contract neu’r dogfennau gwahoddiad i dendro.

Mae’r adran hon yn darparu canllawiau a chymorth yng nghyswllt gwerthuso tendrau.

Mae’r adnoddau eDendro sydd ar gael ar raglen cyfnewidcymru yn cynnig dull syml o werthuso. Fodd bynnag, ar gyfer prosiectau strategol sy’n gymhleth ac y mae angen i werthuswyr sydd ar wasgar ar draws Cymru eu gwerthuso, gellid ystyried defnyddio’r adnoddau eWerthuso ar y cyd â’r adnoddau eDendro. Cliciwch yma i ddarllen mwy am fanteision yr adnodd eWerthuso.

Cau

Peidiwch anghofio…

Mae adborth yn ddefnyddiol iawn i gyflenwyr aflwyddiannus, felly dylech bob amser gynnig cyfle iddynt gael adborth oherwydd gall eu helpu i wella ar gyfer y tro nesaf.

Esc i gau