Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

6Dyfarnu Contract

Peidiwch anghofio

Supplier Debriefs - Supplier Benefits

Debriefs provide the following benefits to suppliers:

  • help suppliers to rethink their approach so that future bids are more successful.
  • offers smaller companies targeted guidance to improve their chances of doing business in the public sector.
  • provides reassurance about the process.
  • provides suppliers with a better understanding of public sector procurement procedures/processes.
Cau

Peidiwch anghofio…

Mae adborth yn ddefnyddiol iawn i gyflenwyr aflwyddiannus, felly dylech bob amser gynnig cyfle iddynt gael adborth oherwydd gall eu helpu i wella ar gyfer y tro nesaf.

Esc i gau