Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

6Dyfarnu Contract

Peidiwch anghofio

Adborth i gyflenwyr

Mae rhoi adborth i gyflenwyr yn rhan hanfodol o broses gaffael o safon, sy’n seiliedig ar egwyddorion gwella parhaus ac sy’n gysylltiedig â sefydlu dulliau cadarn o gyfathrebu.

Rhaid cynnig adborth i gyflenwyr nad ydynt wedi’u dewis i dendro neu i gyflenwyr na ddyfarnwyd y contract iddynt yn achos ymarferion caffael sy’n uwch ac yn is na throthwyon penodedig yr UE.

Dylai adborth fod yn adeiladol ac yn agored, a dylai helpu cyflenwyr i wella eu perfformiad, sy’n golygu y bydd mwy o obaith ganddynt i ennill gwaith yn y dyfodol, gan helpu i sicrhau bod y farchnad yn parhau’n gystadleuol.

Mae adborth o fudd i brynwyr a chyflenwyr:

     • rhoi adborth – manteision i brynwyr
     • rhoi adborth – manteision i gyflenwyr

Lawrlwytho dogfennau

Cau

Peidiwch anghofio…

Mae adborth yn ddefnyddiol iawn i gyflenwyr aflwyddiannus, felly dylech bob amser gynnig cyfle iddynt gael adborth oherwydd gall eu helpu i wella ar gyfer y tro nesaf.

Esc i gau