Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

6Dyfarnu Contract

Peidiwch anghofio

Hysbysiad Dyfarnu Contract

Rhaid i Hysbysiad Dyfarnu Contract gael ei anfon i’r OJEU yng nghyswllt pob contract sy’n rhwym wrth ddarpariaethau’r Cyfarwyddebau Caffael Cyhoeddus, ac yng nghyswllt y contractau hynny ar gyfer darparu gwasanaethau Rhan B os yw eu gwerth yn uwch na throthwy’r OJEU (gweler tudalen 74 y Rheoliadau Contractau Cyhoeddus i weld rhestr o wasanaethau Rhan B).

Yn achos contractau sy’n rhwym wrth ddarpariaethau rheoliadau caffael yr UE rhaid sicrhau na chaiff yr Hysbysiad Dyfarnu Contract ei gyhoeddi nes ar ôl i’r cyfnod segur gorfodol o 10 diwrnod basio heb her.

Caiff yr Hysbysiad Dyfarnu Contract ei anfon i’r OJEU heb fod yn hwyrach na 48 awr ar ôl i’r contract gael ei ddyfarnu/ei gytuno, a dylid ei gyhoeddi drwy www.gwerthwchigymru.llyw.cymru. Mae canllawiau ynghylch cyhoeddi Hysbysiad Dyfarnu Contract ar www.gwerthwchigymru.llyw.cymru ar gael isod

Lawrlwytho dogfennau

  • Microsoft Word document
    Math o ffeil: Microsoft Word document
Cau

Peidiwch anghofio…

Mae adborth yn ddefnyddiol iawn i gyflenwyr aflwyddiannus, felly dylech bob amser gynnig cyfle iddynt gael adborth oherwydd gall eu helpu i wella ar gyfer y tro nesaf.

Esc i gau