Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Nwyddau/Gwasanaethau cyffredinol

Cyflwyniad i nwyddau/gwasanaethau cyffredinol

Croeso i’r Canllaw Cynllunio Caffael ar gyfer nwyddau/gwasanaethau cyffredinol. Mae’r Canllaw yn hybu dull gweithredu strwythuredig a cham wrth gam ac yn annog arfer da a chyson ym maes caffael ar draws sector cyhoeddus Cymru. Mae’n ymgorffori’r Gwasanaeth eGaffael ac yn seiliedig ar egwyddorion caffael cynaliadwy.

Yn y gwahanol adrannau sy’n rhan o’r Canllaw Cynllunio Caffael fe welwch dempled cynllunio caffael, canllawiau ynghylch sut i ddefnyddio’r templed a chyfres o ddogfennau caffael safonol.

Os oes arnoch angen cymorth a chanllawiau ynghylch dehongli a chymhwyso deddfwriaeth a pholisi ym maes caffael, dylech gyfeirio at y protocol ar gyfer darparu cymorth a chanllawiau ynghylch polisi. Gallwch hefyd fynd i dudalen we newydd GwerthwchiGymru i weld y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Lawrlwytho dogfennau

  • Microsoft Word document
    Math o ffeil: Microsoft Word document
Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau