Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Opsiynau o ran y Fanyleb

Gellir rhannu manylebau'n ddau brif gategori - manylebau Mewnbwn neu Allbwn.

Manylebau mewnbwn - Yn canolbwyntio ar elfennau manwl deunydd a phrosesau, a fydd yn cynhyrchu'r cynnyrch terfynol pan fyddant yn dod ynghyd.
Manylebau Allbwn - Canolbwyntio ar y gofynion swyddogaethol neu berfformiad, gan roi mwy o le i'r cyflenwr benderfynu ar y modd o gyflawni'r cynnyrch gofynnol.

Yn gyffredinol mae manylebau mewnbwn yn dueddol o ofyn am safonau ansawdd sylfaenol ac wedyn canolbwyntio ar bris. Mae manylebau allbwn yn rhoi mwy o gyfle i ddarparwyr arloesi, a all arwain at welliant a datblygiad parhaus, a dealltwriaeth well o gostau oes gyfan.

Dylai'r strategaeth gaffael gynnwys ystyriaethau o atebion amgen, arloesol a dylai'r fanyleb adlewyrchu hynny. O ran datblygu manyleb, gall fod yn fuddiol siarad yn agored â chyflenwyr ac asiantaethau eraill.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau