Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Amrywiolion

Os teimlir bod manylebau'n cynnwys rhwystrau diangen i gyflenwad (e.e. gofynion pecynnu penodol), yna gall derbyn amrywiolion gynnig ateb a chaniateir hyn o dan Reoliadau Contractau Cyhoeddus 2015. Gall hyn fod yn berthnasol lle mae'r fanyleb yn darparu isafswm safon ond mae sefydliadau'n dymuno derbyn a rhoi gwerth i gynnyrch o ansawdd uwch.

Rhaid i safonau gofynnol ar gyfer amrywiolion gael eu hegluro yn y dogfennau contract a dylid ystyried sut y bydd cynigion amrywiol yn cael eu hasesu / sgorio.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau