Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Asesu Cynaliadwyedd

Cyn bod unrhyw ymarfer caffael bwyd yn cael ei gynnal, dylai sefydliadau gwblhau Asesiad Risg Cynaliadwy Gwerth Cymru yn gyntaf.

Mae hwn yn un o ofynion Datganiad Polisi Caffael Cymru ac mae'n helpu i sicrhau bod cynaliadwyedd yn cael ei ymgorffori yn y fanyleb a bod y risgiau / cyfleoedd yn cael eu hamlygu.

Lawrlwytho dogfennau

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau