Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Matrics Risg/Gwerth

Yn gyffredinol, mae caffael bwyd yn tueddu i eistedd yng nghanol matricsau sy'n ceisio asesu nwyddau ar sail risg fusnes a gwariant. Lle mae sefydliad yn gwneud caffael bwyd yn fater strategol, mae hyn yn ei godi'n uwch ar yr echelin risg.

Y goblygiad yw bod y dull caffael yn debygol o roi mwy o bwyslais ar bartneriaeth tymor hwy a diogelwch cyflenwadau.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau