Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Cwmpas y Contract

Mae angen ystyried cwmpas y contract yn ofalus h.y. y cynhyrchion a fydd yn cael eu cynnwys.

Gall cyfuno’r galw a gwahanol fathau o fwyd yn un contract ddarparu arbedion maint. Fodd bynnag, gall hyn hefyd leihau'r cyfle i ystyried cyflenwyr llai, ac efallai na fydd cyflenwyr arbenigol yn cydnabod y cyfle.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau