Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Dosbarthu

Mae costau dosbarthu yn anghymesur o uchel ar gyfer cynhyrchwyr bwyd bach a gall gofynion fod yn rhwystr iddynt. Oherwydd bod lleihad mewn allyriadau hefyd yn cyfrannu at welliant amgylcheddol, mae adolygiad o ddosbarthu felly'n bwysig. Mae nifer o gytundebau fframwaith yn bodoli mewn sectorau gwahanol. Ymddengys fod cyfle sylweddol ar gyfer cydweithio ar draws sectorau o ran gofynion dosbarthu i ardaloedd anghysbell.

I gael rhagor o wybodaeth am Ddosbarthu cliciwch yma.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau