Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Cynllunio

Mae cynllunio effeithiol yn hanfodol i ganlyniad unrhyw ymarfer caffael - os na fydd digon o ymdrech yn cael ei fuddsoddi ar y cam hwn o'r broses, yna mae'r broses gaffael yn annhebygol o gyflawni canlyniad cwbl foddhaol.

Mae'r broses gynllunio yn weddol debyg gyda Nwyddau/Gwasanaethau Cyffredin - cliciwch yma i gael mynediad i adran Gynllunio'r Canllaw Cyffredinol.
Fodd bynnag, mae ystyriaethau arbennig i'w hystyried gyda Bwyd yn ymwneud â:-

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau