Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Peiriannau Gwerthu Diodydd Iach

Mae gan rai ysgolion beiriannu gwerthu diodydd ac mae'n bwysig sicrhau bod dewisiadau iach a maethlon yn cael eu cynnig.

Mae'r ASB wedi paratoi canllawiau ar werthu diodydd iach gan gynnig cyngor i ysgolion ar y lleoliad gorau i'r peiriannau a chynhyrchion i'w gwerthu.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau