Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Bwyd Ffres

Mae bwyd ffres yn cael ei ystyried yn fwy maethlon yn ei hanfod. Yn aml, gall bwyd ffres fod yn fwy maethlon os bydd yn cael ei storio am gyn lleied o amser â phosibl a'i goginio yn y ffordd gywir. Fodd bynnag, mewn amgylchiadau eraill, ystyrir bod rhewi cyflym yn fwy buddiol. Mae angen i sefydliadau unigol ddefnyddio pobl ag arbenigedd a gwybodaeth leol i wneud penderfyniadau ymarferol.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi datblygu gwefan bwyta'n dda i hybu bwyta'n iach a darparu dewisiadau iach.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau