Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Safonau Cynhyrchu

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn gyfrifol am wella diogelwch bwyd drwy’r gadwyn fwyd gyfan. Mae hyn yn cynnwys gwella hylendid ar y fferm a sicrhau nad yw iechyd pobl mewn perygl amhriodol drwy'r hyn sy'n cael ei fwydo i anifeiliaid.

Ers 1 Ionawr 2006, mae deddfwriaeth hylendid bwyd wedi bod yn berthnasol i ffermwyr, tyfwyr a chynhyrchwyr eraill, am y tro cyntaf mewn sawl achos, fel rhan o'r dull 'o'r pridd i'r plât' o ymdrin â diogelwch bwyd. Mae'r Asiantaeth wedi datblygu adran cwestiwn ac ateb ar gyfer y prif gynhyrchwyr hyn ar y ddeddfwriaeth: Gwybodaeth i Gynhyrchwyr Sylfaenol.

Mae hefyd wedi paratoi 'Food and Feed Hygiene for Farmers and Gorwers – What you Need to Know.

Lawrlwytho dogfennau

  • Adobe PDF document
    Math o ffeil: Adobe PDF document
Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau