Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Organig

Mae rhai o'r farn bod bwyd organig yn darparu manteision ychwanegol o ran yr amgylchedd neu'r blas.

Dadleuir bod cynnyrch organig yn fwy maethlon o ganlyniad i fwy o elfennau mwynol a hybrin, yn ogystal â bod gwell blas arno. Dywedir hefyd bod prosesau cynhyrchu organig yn well i'r amgylchedd, oherwydd bod llai o lygredd yn deillio o wrteithiau synthetig, a llai o risg o halogi gan weddillion bioladdwyr. Gwneir gwrthddadleuon hefyd. Y Cyngor presennol gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yw nad yw'r dystiolaeth wyddonol bresennol yn dangos bod bwyd organig yn fwy diogel nac yn fwy maethlon na bwyd a gynhyrchir yn gonfensiynol. Oherwydd bod hwn yn faes ymchwil parhaus argymhellwn fod sefydliadau unigol yn gwneud eu penderfyniadau eu hunain am rôl cynnyrch organig, a rhoi dewisiadau i ddefnyddwyr lle y bo hynny'n ymarferol. Mae sefyllfa debyg yn berthnasol i'r ddadl barhaus ar gnydau a addaswyd yn enetig.

Gall cyfran o fwyd organig fod yn un o’r gofynion yn y fanyleb neu gellir ei dderbyn fel amrywiad.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau