Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Safonau Sicrwydd Bwyd

Safonau Sicrwydd Bwyd yw'r sefydliad annibynnol a sefydlwyd i reoli, datblygu a hyrwyddo'r Tractor Coch fel arwydd o fwyd diogel, o ansawdd, fforddiadwy y gall y cyhoedd ymddiried ynddo.  Safonau Sicrwydd Bwyd sy'n pennu'r safonau sicrwydd sy'n berthnasol i sectorau cynnyrch amrywiol ac i gysylltiadau gwahanol yn y gadwyn cyflenwi bwyd. Maent yn rheoli'n weithredol y cyrff ardystio sy'n plismona'r safonau hynny ac ar y pwynt pecynnu, rydym yn diffinio'r amodau ar gyfer defnyddio’r logo Tractor Coch (Safonau Sicrwydd Bwyd) - cliciwch y ddolen i gael rhagor o wybodaeth.

Y cynllun Tractor Coch yw wyneb cyhoeddus sicrwydd bwyd a'r ysgogiad dros annog pob cysylltiad yng nghadwyn fwyd Prydain i ddarparu nod barcud unigol dibynadwy i ddefnyddwyr. Ceir rhagor o wybodaeth yn y ddolen a ddarperir.

Mae dros 78,000 o ffermwyr a thyfwyr yn aelodau o'r cynllun bellach a'r cyfan yn ymrwymedig i gynnal safonau uchel o ddiogelwch a hylendid bwyd, lles anifeiliaid a diogelu'r amgylchedd (Safonau Sicrwydd Bwyd, 2009).

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau