Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Gwasanaeth Ôl-werthu/Cymorth Technegol

Er y byddai gofynion sylfaenol ar gyfer rheoli cyfrifon yn cael eu cynnwys yn y fanyleb, gall yr elfen hon fod yn rhan o'r gwerthuso. Gall rheoli cyfrifon lleol ddarparu gwell amseroedd ateb a hyblygrwydd. Gall rheolwr cyfrifon penodedig a gweithdrefnau uwchgyfeirio clir mewn achos o ddigwyddiad bwyd ddenu marciau uwch.

Gellir gwahodd cynigion gan y cyflenwr ynghylch sut y gallant gynorthwyo cyflawni datblygu cynaliadwy o ran darpariaeth bwyd drwy wasanaeth ôl-werthu neu gymorth technegol. Gallai hyn gwmpasu agweddau fel gweithgaredd hyrwyddo i gynorthwyo bwyta'n iach, gweithgaredd addysgol ysgolion, neu gyngor ynghylch datblygu bwydlenni.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau