Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

6Prynu Bwyd Cynaliadwy

Peidiwch anghofio

Nodweddion Esthetig a Swyddogaethol

Lle mae manyleb y tendr yn ei gwneud yn ofynnol i'r cyflenwr fynd i'r afael â natur a diwylliant y gymuned leol o ran darparu gwasanaeth, gellid gwerthuso'r rhinweddau bwyd esthetig yn ymwneud â'r gofyniad hwn.

Gallai enghraifft gynnwys i ba raddau mae cyflenwr sy'n tendro i ddarparu gwasanaeth arlwyo llawn yn defnyddio bwydlenni tymhorol, sy'n adlewyrchu'r amgylchedd a'r diwylliant lleol.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau