Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

4Y Gadwyn Cyflenwi Bwyd

Peidiwch anghofio

Pam cael System Gallu i Olrhain?

Yn ogystal â bod yn ofyniad yn ôl y gyfraith, mae gan bob busnes bwyd rôl i'w chwarae o ran casglu, coladu a storio gwybodaeth am gynhwysion, cynhyrchion a phrosesau o ran eu rheolaeth, a thrwy hynny hwyluso'r gallu i olrhain drwy'r gadwyn fwyd – o'r ‘pridd i'r plât’.

Yn ogystal â bodloni gofynion rheoliadol, mae gan systemau olrhain dair prif rôl mewn busnes:

• Darparu gwybodaeth yn eich busnes i gynorthwyo gyda rheoli proses e.e. – rheoli stoc, effeithlonrwydd defnydd materol a rheoli ansawdd.

• Eich cynorthwyo pan fydd problemau'n codi. Mae systemau olrhain yn bwysig i gynorthwyo tynnu cynhyrchion yn ôl neu eu hadalw. Gallant hefyd ganfod gwraidd problem er mwyn ichi allu cymryd camau gweithredu wedi'u targedu i atal y broblem rhag codi eto.

• Mae systemau olrhain yn bwysig er mwyn dilysu honiadau marchnata na ellir eu cefnogi drwy ddadansoddi ac felly eich helpu i gefnogi honiadau am eich cynnyrch, fel ‘Organig’ neu Darddiad neu Safon Lles ac yn darparu gwybodaeth i ddefnyddwyr.


 

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau