Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

4Y Gadwyn Cyflenwi Bwyd

Peidiwch anghofio

Gofynion Cyfreithiol

Mae Rheoliad (CE) 178/2002 ar Gyfraith Bwyd Cyffredinol yn ei gwneud yn ofynnol i sefydlu'r gallu i olrhain ar bob cam o'r gadwyn fwyd. Bydd yn ofynnol i'r holl fusnesau bwyd a phorthiant yn yr UE:

• Nodi cyflenwyr bwyd, bwyd anifeiliaid, anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd a chynhwysion i'w busnesau
• Nodi'r busnesau y mae cynhyrchion wedi'i gyflenwi iddynt
• Cadw cofnodion priodol a sicrhau bod gwybodaeth o'r fath ar gael i awdurdodau cymwys ar gais.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau