Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

4Y Gadwyn Cyflenwi Bwyd

Peidiwch anghofio

Materion Allweddol i'r Prynwr Bwyd

Y mater allweddol i'r prynwr bwyd yw deall y cadwyni cyflenwi ar gyfer pob categori a'r cysylltiadau rhwng y cadwyni cyflenwi hynny er mwyn sicrhau:-

• Y gellir sefydlu llwybr cynhwysyn penodol neu uned benodol o gynnyrch
• Felly mae cywirdeb cofnodion o’r defnydd o gynhwysion a’r prosesau cynhyrchu a dosbarthu yn hanfodol i sicrhau bod modd eu holrhain yn gadarn
• Mae hyn yn arbennig o bwysig lle mae cadwyn gyflenwi yn cynnwys nifer o wahanol fusnesau a lle nad yw'r cyfrifoldeb cyffrdinol dros olrhain yn gorwedd gyda busnes unigol ac
• Yn achos Sector Cyhoeddus Cymru, lle ceir nifer fawr o sefydliadau prynu
• Gyda chynhyrchion penodol gall fod yn briodol dilysu cofnodion a systemau olrhain.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau