Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

4Y Gadwyn Cyflenwi Bwyd

Peidiwch anghofio

Y gallu i olrhain

Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol sefydlu'r gallu i olrhain ar bob cam o'r gadwyn fwyd. Mae'r gallu i olrhain yn cael ei ddiffinio fel:

‘Y gallu i olrhain a dilyn bwyd, bwyd anifeiliaid, anifail sy’n cynhyrchu bwyd neu sylwedd...drwy bob cam cynhyrchu, prosesu a dosbarthu’. Mae ‘cynhyrchu’ yn cynnwys cynhyrchu cynradd ac mae'n adlewyrchu dull ‘o'r pridd i'r plât’.

Mae'r gallu i reoli achosion o adalw drwy'r gadwyn gyflenwi yn bwysig o ran lleihau risgiau iechyd a byddai sefydliadau'n cael budd o sicrhau bod eu systemau olrhain eu hunain wedi’u cysylltu â rhai eu cyflenwyr bwyd.

Yn y fanyleb, gall y gallu i olrhain cynnyrch yn llawn yn ôl i’r fferm fod yn ofyniad - gan gynorthwyo dealltwriaeth o'r gadwyn gyflenwi a'i rheoli - ynghyd â sicrhau bod systemau HACCP llawn ar waith.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau