Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

4Y Gadwyn Cyflenwi Bwyd

Peidiwch anghofio

GWEITHRED: Deall sector bwyd Cymru a strwythur y farchnad drwy ddefnyddio gwasanaethau Busnes Cymru.

Canlyniadau allweddol

  • Mae cadwyni cyflenwi lleol yn hybu economi Cymru. Mae ymchwil flaenorol wedi dangos y gall gwariant o tua £10 ar gynlluniau bwyd lleol gynhyrchu bron £26 i’r economi leol.

Modelau Cadwyn Gyflenwi

Rhwydwaith o fentrau busnes sy'n gysylltiedig â bwyd lle mae cynhyrchion bwyd yn symud o'r pridd i'r plât yw cadwyn cyflenwi bwyd.

Gall cadwyni cyflenwi bwyd amrywio o ran cymhlethdod, o rai hir gyda llawer o gysylltiadau i rai byr ac eithaf uniongyrchol.  Mae'r Model Cadwyn Gyflenwi atodedig yn dangos y llwybrau posibl sydd ar gael.

Mae dadansoddiadau o gadwyni cyflenwi modern yn aml yn cynnwys cysylltiadau cyn-cynhyrchu fel ymchwil amaethyddol (e.e., ar geneteg) a chysylltiadau ôl-ddefnyddwyr fel gwaredu gwastraff ac ailgylchu.

Lawrlwytho dogfennau

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau