Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

5Diogelwch Bwyd yn y Sector Cyhoeddus

Peidiwch anghofio

Sefydliadau

Mae diogelwch bwyd yn y sector cyhoeddus yn hanfodol bwysig oherwydd bod mwyafrif y derbynwyr ymhlith ein grwpiau sydd fwyaf agored i niwed, gan gwmpasu ein hysgolion, ysbytai, prifysgolion, colegau a gwasanaethau cymdeithasol. 

Felly mae'n hanfodol bod prosesau caffael bwyd yn cael eu cynnal mewn modd diogel ac effeithiol er mwyn lleihau unrhyw risgiau diogelwch.

Mae rhwymedigaeth ar sefydliadau'r sector cyhoeddus sy'n cyflenwi bwyd i gwblhau proses diwydrwydd dyladwy effeithiol i sicrhau ansawdd a chydymffurfiaeth eu cyflenwyr.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau