Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

5Diogelwch Bwyd yn y Sector Cyhoeddus

Peidiwch anghofio

Cyflenwyr Bwyd

Mae busnesau bwyd yn gyfrifol am baratoi bwyd diogel ac ers 2006 bu'n ofynnol iddynt, o dan y gyfraith, gael system rheoli diogelwch bwyd ysgrifenedig yn seiliedig ar egwyddorion HACCP (Dadansoddi Peryglon a Phwynt Rheoli Critigol).

Mae hyn yn effeithio ar gyflenwi, paratoi, pecynnu, storio a dosbarthu bwyd. Rôl Safonau Masnach a Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd mewn Awdurdodau Lleol yw archwilio pob math o fusnesau yn y diwydiant bwyd gan gynnwys Gwasanaethau Cyhoeddus.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi paratoi pecyn canllawiau "Bwyd Mwy Diogel, Busnes Gwell" i helpu busnesau bwyd i ddatblygu system rheoli diogelwch o'r fath.  Gall cyflenwyr bwyd hefyd gysylltu ag adrannau iechyd yr amgylchedd eu hawdurdod lleol i gael cyngor ar sefydlu system ac unrhyw ymholiadau eraill a all fod ganddynt yn ymwneud â deddfwriaeth a diogelwch bwyd.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau