Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

7Gweithdrefnau Diogelwch Bwyd

Peidiwch anghofio

Gweithdrefnau Rheoli Argyfwng

Mae Gweithdrefnau Rheoli Argyfwng cadarn yn hanfodol a dylent fynd i'r afael â chyd-destun ehangach y digwyddiad, gan fynd i'r afael â chyfathrebu a materion o bryder cyhoeddus, cynnal gwasanaeth, yn ogystal ag ymdrin â'r rhai yr effeithir yn uniongyrchol ac yn uniongyrchol arnynt gan gynnwys y cyfryngau, y cyhoedd, rhieni/gofalwyr sy'n pryderu, cyflogeion, ac ati.

Efallai fod gan eich sefydliad weithdrefnau o'r fath ar waith eisoes ond os nad oes, cliciwch ar yr atodiad i gael Gweithdrefn a awgrymir ar gyfer Rheoli Argyfwng.

Weithiau o ganlyniad i ddigwyddiad diogelwch bwyd, bydd HEPN (Hysbysiad Gwahardd Brys Hylendid) yn cael ei gyflwyno i un o'ch cyflenwyr, mae'r is-adran nesaf yn amlinellu gweithdrefnau a awgrymir i'w dilyn os bydd hynny'n digwydd.

Lawrlwytho dogfennau

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau