Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

3Hylendid a Diogelwch Bwyd

Peidiwch anghofio

Adroddiad Pennington

Ym mis Medi 2005, cafwyd yr achos mwyaf erioed o E. coli O157 yng Nghymru. Roedd 157 o achosion yn bodloni'r diffiniad o achos a chafodd 118 ohonynt eu cadarnhau'n ficrobiolegol.

Cynhaliodd yr Athro Pennington ymchwiliad llawn i'r achos a chafodd yr adroddiad hwn ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2009. Mae’r adroddiad llawn a'r crynodeb yn yr atodiadau isod.

Yr unig argymhelliad caffael i ddeillio o'r adroddiad yw bod busnesau bwyd sy'n cyflenwi bwydydd risg uchel yn destun archwiliadau hylendid annibynnol, dirybudd gan drydydd parti.  Er mwyn bodloni'r argymhelliad hwn, mae Gwerth Cymru yn annog sefydliadau i ddefnyddio'r fframwaith Archwilio Hylendid Trydydd Parti gydag STS. I gael rhagor o wybodaeth am hyn ffoniwch Karen Coombs yn Gwerth Cymru ar 01792 765838.

Mae rhagor o wybodaeth am E. coli O157 ar gael drwy'r ddolen allanol isod. 

 

Lawrlwytho dogfennau

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau