Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

3Hylendid a Diogelwch Bwyd

Peidiwch anghofio

HACCP

Ers 2006, bu'n ofynnol i fusnesau ac allfeydd bwyd sy'n cyflenwi bwyd gael system diogelwch bwyd ysgrifenedig yn seiliedig ar egwyddorion HACCP.  Ystyr HACCP yw Dadansoddi Peryglon a Phwynt Rheoli Critigol, a system o weithio ydyw yn hytrach na safon.  Mae HACCP yn ymwneud â'r tri dosbarth o beryglon i hylendid bwyd:-

• perygl biolegol (feirws, bacteria ...)
• perygl cemegol (plaladdwyr, ychwanegion ...)
• perygl ffisegol (pren, gwydr ...)

Ceir saith egwyddor HACCP, sy'n effeithio ar gyflenwi, paratoi, pecynnu, storio a dosbarthu bwyd. Dyma'r egwyddorion:

     • 1 - Nodi unrhyw beryglon
     • 2 - Nodi pwyntiau rheoli critigol ar gyfer diogelwch bwyd
     • 3 - Sefydlu terfynau i sicrhau hylendid bwyd
     • 4 - Monitro effeithiol
     • 5 - Sefydlu camau unioni
     • 6 - Cael gweithdrefnau ysgrifenedig
     • 7 - Cadw cofnodion

Gall yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ac Adran Iechyd yr Amgylchedd yr Awdurdod Lleol gynorthwyo sefydliadau a busnesau bwyd wrth ddatblygu eu cynlluniau HACCP os oes angen.

Ystyrir tarddiad y cysyniad HACCP yn yr is-ffolder nesaf.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau