Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

3Hylendid a Diogelwch Bwyd

Peidiwch anghofio

Archwiliadau o Safonau a Hylendid Bwyd

Ceir nifer o safonau diogelwch bwyd a gall fod yn frawychus penderfynu pa un y dylech ei ddewis gyda'ch cyflenwyr bwyd.  Er hwylustod a symlrwydd, ceir Cod Sector Cyhoeddus newydd a Safon Dechnegol y gall sefydliadau eu dewis - mae rhagor o wybodaeth am hyn a'r safonau eraill wedi'u cynnwys yn yr adran hon.

Mae rhai o'r safonau hyn yn rhai sydd 'wedi’u hachredu drwy UKAS' (Gwasanaeth Achredu'r Deyrnas Unedig) a rhai ohonynt heb eu hachredu yn y modd hwn.

Yn yr un modd, gall y broses gyfan o archwilio hylendid bwyd ac ardystio cyrff sy'n eu cynnal hefyd ymddangos yn ddryslyd.

Bydd yr adran hon yn esbonio'r meysydd hyn yn fanylach ac yn darparu rhagor o wybodaeth.
Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau