Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru (y Cynulliad) yw llywodraeth ddatganoledig Cymru a chafodd ei sefydlu drwy gyfrwng Deddf Llywodraeth Cymru 1998.

Drwy hwb i ddatganoli, mae Llywodraeth Cymru wedi cael mwy o bwerau o dan ddeddfwriaeth Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae'r Ddeddf yn rhoi pwerau newydd i Weinidogion Cymru fynd i'r afael â materion yn ymwneud â Chymru mewn ffyrdd newydd.

Mae'r Bil yn cynnwys darpariaeth i ddiwygio'r cynulliad i strwythur tebyg i senedd, gan sefydlu Llywodraeth Cymru fel endid sydd ar wahân i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ond yn atebol iddo. Rôl Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw craffu ar Lywodraeth Cymru a'i monitro.

O dan arweiniad y Prif Weinidog, mae'r Cynulliad Cenedlaethol yn gyfrifol am lawer o faterion, gan gynnwys iechyd, addysg, datblygu economaidd, diwylliant, yr amgylchedd a thrafnidiaeth.

Mae'r Rhaglen Lywodraethu nesaf yn cael ei datblygu ar hyn o bryd a bydd yn troi Maniffesto Llywodraeth Lafur Cymru 2016 yn gynllun clir.
 

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau