Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

2Fframweithiau Deddfwriaethol yn y Sector Cyhoeddus

Peidiwch anghofio

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn adran annibynnol o'r Llywodraeth, a sefydlwyd gan Ddeddf Seneddol yn 2000 i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau defnyddwyr eraill mewn perthynas â bwyd.

Lansiwyd Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru ym mis Ebrill 2000 fel rhan o'r corff newydd, annibynnol ar draws y DU, ac mae’n atebol i Senedd y DU a'r Cynulliad Cenedlaethol.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn gweithio'n agos gyda swyddogion gorfodi cyfraith bwyd awdurdodau lleol i sicrhau bod cyfraith bwyd yn cael ei chymhwyso drwy’r gadwyn fwyd gyfan.

Mae'n rhoi cyngor ar amrywiaeth o faterion gorfodi. Mae'r cyngor hwn yn nodi hawliau a chyfrifoldebau awdurdodau gorfodi a busnesau bwyd, ac yn helpu i sicrhau bod gofynion diogelwch bwyd a chyfreithiol yn cael eu cynnal a'u monitro.

Mae'r Asiantaeth hefyd yn sicrhau bod gwaith awdurdodau lleol i fonitro busnesau bwyd yn cael ei wneud yn gywir drwy gynnal archwiliadau a choladu data ar weithgaredd gorfodi awdurdod lleol.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau