Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

2Fframweithiau Deddfwriaethol yn y Sector Cyhoeddus

Peidiwch anghofio

Y System Diwydrwydd Dyladwy yn fanylach

Yng nghyd-destun bwyd, mae system diwydrwydd dyladwy yn:

•  System wedi'i rheoli'n llawn o arferion gwaith, dogfennaeth, monitro ac archwilio
•  Yr unig amddiffyniad o dan y gyfraith yn y Ddeddf Diogelwch Bwyd
•  Mae'r troseddau yn "absoliwt", sy'n golygu nad oes rhaid i'r erlyniad ddangos bod y diffynnydd yn bwriadu cyflawni trosedd; mae'n ddigon bod darpariaeth benodol y Ddeddf Diogelwch Bwyd (ASB) neu unrhyw reoliadau cysylltiedig wedi'u torri
•  Er mwyn sicrhau rhywfaint o degwch i'r diffynnydd, cafodd yr amddiffyniad "diwydrwydd dyladwy" ei ymgorffori yn Neddf Diogelwch Bwyd 1990.

Cewch wybod beth mae angen i'r prynwr bwyd ei wneud i gyflawni hyn yn yr isadran nesaf.

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau