Hybu arfer gorau ym maes caffael yng Nghymru

1Cyflwyniad

Peidiwch anghofio

Croeso i'r Canllaw Cynllunio Caffael Bwyd (y Canllaw). Mae wedi'i gynllunio i dywys prynwyr bwyd ac arlwywyr yn sector cyhoeddus Cymru drwy'r broses caffael bwyd gyfan o'r dechrau i'r diwedd a gellir ei ddefnyddio hefyd fel adnodd pwysig i gyflenwyr bwyd. O'r Ddeddfwriaeth Bwyd sy'n llywodraethu'r holl brosesau prynu/cyflenwi bwyd, i’r gweithdrefnau diogelwch bwyd y mae'n hanfodol eu bod ar waith ar gyfer pob contract bwyd, ceir hefyd ddolenni defnyddiol, templedi a ffurflenni safonol ac anogir awdurdodau ledled Cymru i'w defnyddio.  Datblygwyd y Canllaw gan Gwerth Cymru, rhanddeiliaid o bob rhan o Gymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) a'r Asiantaeth Safonau Bwyd.

Ceir hefyd Siarter Fwyd ar gyfer Cymru, sef 'Prynu Bwyd Diogel ar gyfer y Plât Cyhoeddus: Dull Newydd i Gymru o ran Caffael Bwyd' ac anogir awdurdodau contractio yn gryf i ddilyn y siarter hon pan fyddant yn gosod contractau

Cau

Peidiwch anghofio…

Esc i gau